CV bona – RodicaCurriculum vitae angajare bona

Pentru a va angaja mai usor ca bona este util sa va depuneti un CV pe site-ul nostru, iata un exemplu de CV depus de Rodica, in vederea angajarii in strainatate.

Informaţii personale
Nume / Prenume Filipescu Rodica
Adresa: Drobeta Turnu Severin (Romania)
Mobil 0733014969
Data nasterii Romana  24/02/1972 (F)

Loc de muncă vizat / Domeniu ocupaţional => bona
Activităţi si responsabilităţi principale: Secretariat
Numele şi adresa angajatorului: S.C. Prier com S.R.L.
strada Sincai nr.60, Drobeta Turnu Severin (Romania)

Educaţie şi formare

Perioada 01/09/1986 – 30/06/1990
Calificarea/diploma obţinută Diploma de Bacalaureat
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite Chimie – operator chimist
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Liceul Industrial nr.5 Drobeta Turnu Severin (Profil chimie)
Drobeta Turnu Severin (Romania)
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Liceu

Perioada 15/09/2007 – 20/06/2010
Calificarea/diploma obţinută Diploma de licenta in psihologie
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite psihologie – psiholog
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Facultatea Spiru Haret Bucuresti (psihologie)
Bucuresti (Romania)
Limbi străine cunoscute

Franceza A1
(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competenţe şi abilităţi sociale: Consider ca in decursul activitatii mele, am obtinut experienta necesara noi activitati ce urmeaza sa o desfasor, bazindu-ma pe o buna capacitate de comunicare cu cei ce urmeaza sa formez o echipa.
Imi place sa imi planific riguros munca in in echipa in vederea rezolvarii sarcinilor de servici in timp util si fara risipa de energii si timp.
Abilitati dobindite in activitatea curenta privind gestitunea finaciar contabila, secretul documentelor si a intereselor firmei.
Am dobindit cunostiinte de utilizare a calculatorului privind procesarea textelor, a aplicatiei Word,a internetului.
Sunt o pesoana dinamica, comunicativa , sociabila etc .